Friday, February 12, 2010

NJPW Match Ratings

NJPW

1975
12/11/75 Antonio Inoki vs. Billy Robinson - *****

1978

7/27/78 Tatsumi Fujinami vs. Ryuma Go - ***1/4
7/27/78 Antonio Inoki vs. Bob Backlund - ***1/2


1979

10/2/79 Tatsumi Fujinami vs. Ryuma Go - ***1/2
10/5/79 Tatsumi Fujinami vs. Kantaro Hoshino - ***3/4
12/4/79 Tatsumi Fujinami vs. Greg Valentine - ***1/2


1980
1/18/80 Tatsumi Fujinami/Kantaro Hoshino vs. Dynamite Kid/Steve Keirn (2/3 Falls) - ***1/2
2/5/80 Tatsumi Fujinami vs. Dynamite Kid - ***3/4
2/8/80 Antonio Inoki vs. Stan Hansen - ***1/2
4/3/80 Gran Hamada vs. Babyface - ***1/2
6/5/80 Stan Hansen vs. Antonio Inoki - ***
9/11/80 Antonio Inoki vs. Stan Hansen - ***1/4
9/25/80 Antonio Inoki vs. Stan Hansen - ***1/4
9/30/80 Bob Backlund vs. Stan Hansen - ***1/2
12/10/80 Antonio Inoki/Bob Backlund vs. Stan Hansen/Hulk Hogan - ***3/41981
4/17/81 Antonio Inoki vs. Stan Hansen - ***
4/23/81 Dynamite Kid vs. Tiger Mask I - ***1/4
5/1/81 Tiger Mask I vs. Dyanmite Kid - ***1/2
5/1/81 Antonio Inoki vs. Stan Hansen - ***1/2
6/4/81 Stan Hansen vs. Antonio Inoki - ***1/4

6/24/81 Antonio Inoki/Yoshiaki Yatsu vs. Stan Hansen/Abdullah the Butcher - ***1/2
9/23/81 Andre the Giant vs. Stan Hansen - ****3/4
10/8/81 Tatsumi Fujinami vs. Isamu Teranishi - ***
12/8/81 Antonio Inoki/Tatsumi Fujinami vs. Stan Hansen/Roland Bock - ***
12/10/81 Stan Hansen/Dick Murdoch vs. Antonio Inoki/Tatsumi Fujinami - ***
12/10/81 Andre the Giant/Rene Goulet vs. Antonio Inoki/Tatsumi Fujinami - ***1982
1/1/82 Tiger Mask I vs. Dynamite Kid - ***
1/1/82 Bob Backlund vs. Tatsumi Fujinami - ***1/4
1/8/82 Antonio Inoki/Tatsumi Fujinami/Tiger Mask I vs. Abdullah the Butcher/Dynamite Kid/Babyface - ***1/4
1/28/82 Tiger Mask I vs. Dynamite Kid - ***3/4

2/5/82 Tiger Mask I vs. Bret Hart - ***1/2
4/1/82 Tiger Mask I vs. Steve Wright - ***1/2
4/1/82 Andre the Giant vs. Killer Khan - ***1/2
5/26/82 Tiger Mask I vs. Black Tiger I - ***1/2
7/23/82 Dynamite Kid vs. Tiger Mask I - ****1/4

7/30/82 Tiger Mask I vs. Bret Hart - ***3/4
8/5/82 Tiger Mask I vs. Dynamite Kid - ****
9/17/82 Tiger Mask I vs. Chris Adams - ***1/4
11/4/82 Antonio Inoki vs. Rusher Kimura/Animal Hamaguchi/Isamu Teranishi (Elimination Handicap Match) - ***1/4

1983
1/6/83 Tiger Mask I vs. Kuniaki Kobayashi - ***3/4
2/10/83 Tiger Mask I/Kantaro Hoshino vs. Kuniaki Kobayashi/Gran Hamada - ****
3/18/83 Riki Choshu/Masa Saito/Killer Khan vs. Rusher Kimura/Animal Hamaguchi/Isamu Teranishi - ***1/4

4/3/83 Riki Choshu vs. Tatsumi Fujinami - ****
4/21/83 Tiger Mask I vs. Dynamite Kid - ****1/4
4/21/83 Riki Choshu vs. Tatsumi Fujinami - ****

12/8/83 Riki Choshu/Animal Hamaguchi/Yoshiaki Yatsu vs. Akira Maeda/Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura - ****

1984
2/9/84 Antonio Inoki/Yoshiaki Fujiwara/Akira Maeda vs. Riki Choshu/Yoshiaki Yatsu/Animal Hamaguchi - ***
3/9/84 Kuniaki Kobayashi vs. Nobuhiko Takada - ***
4/19/84 Yoshiaki Yatsu vs. Nobuhiko Takada - ****

1985
8/1/85 Antonio Inoki vs. Bruiser Brody - ****1/4

1986
10/13/86 Tatsumi Fujinami vs. Keiji Mutoh - ***1/2

1987
6/9/87 Riki Choshu vs. Yoshiaki Fujiwara - ****
8/29/87 Akira Maeda vs. Yoshiaki Fujiwara - ***


1988
1/11/88 Antonio Inoki/Nobuhiko Takada vs. Steve Williams/Owen Hart - ***1/2

1989

4/24/89 Big Van Vader vs. Tatsumi Fujinami - ***3/4
7/13/89 Jushin Liger vs. Naoki Sano - ***3/4


1990
1/31/90 Jushin Liger vs. Naoki Sano - *****
2/10/90 Big Van Vader vs. Stan Hansen - ****1/4
11/1/90 Keiji Mutoh/Masahiro Chono vs. Hiroshi Hase/Kensuke Sasaki - ***3/4

1991
3/21/91 Scott Steiner/Rick Steiner vs. Hiroshi Hase/Kensuke Sasaki - ****1/4
3/21/91 Great Muta vs. Sting - ***

3/21/91 Tatsumi Fujinami vs. Ric Flair - ***1/2
4/7/91 Jushin Liger vs. Pegasus Kid (Mask vs. Mask) - ****3/4
4/27/91 Jushin Liger vs. Owen Hart - ****

8/9/91 Keiji Mutoh vs. Big Van Vader - ****1/4
8/11/91 Keiji Mutoh vs. Masahiro Chono - ****1/2


1992
1/4/92 Riki Choshu vs. Tatsumi Fujinami - ***1/4
1/4/92 Great Muta/Sting vs. Scott Steiner/Rick Steiner - ***1/4
2/15/92 Shinya Hashimoto/Akira Nogami vs. Pegasus Kid/Brad Armstrong - ***
3/1/92 Tiger Mask III vs. El Samurai - ***1/2
4/30/92 Jushin Liger vs. El Samurai - ****3/4
5/17/92 Chris Benoit vs. Tiger Mask III - ****
6/22/92 Vader/Bam Bam Bigelow vs. Rick Steiner/Scott Steiner - ***1/2
11/22/92 Great Muta vs. Sting - ***3/4
12/11/92 Jushin Liger/Koji Kanemoto vs. Ultimo Dragon/Masahiro Orihara - ****
12/14/92 Great Muta vs. Hiroshi Hase - ****1/21993
1/4/93 Tatsumi Fujinami vs. Takashi Ishikawa - ***
1/4/93 Masahiro Chono vs. Great Muta - ***1/4
1/4/93 Ultimo Dragon vs. Jushin Liger - ***1/2
1/4/93 Riki Choshu vs. Genichiro Tenryu - ***1/2
5/3/93 Jushin Liger vs. Tiger Mask III - ***1/2
5/3/93 Hulk Hogan vs. Great Muta - ***

6/5/93 Eddie Guerrero vs. Lightning Kid - ***1/4
6/14/93 Wild Pegasus vs. El Samurai - ****1/2

7/14/93 Tiger Mask III/El Samurai vs. Jushin Liger/Shinjiro Ohtani - ***1/2

1994
1/4/94 Tiger Mask III vs. Jushin Liger - ***1/4
4/16/94 Jushin Liger vs. Hayabusa - ***1/4

4/16/94 Jushin Liger vs. Great Sasuke - ****1/4
4/16/94 Wild Pegasus vs. Great Sasuke - *****
7/8/94 Jushin Liger vs. Great Sasuke - *****
7/8/94 Keiji Mutoh/Hiroshi Hase vs. Rick Steiner/Scott Steiner - ****
10/16/94 Shinjiro Ohtani/Wild Pegasus vs. Great Sasuke/Black Tiger II - ****1/4


1995
5/3/95 Sabu vs Koji Kanemoto - ***1/4
6/14/95 Koji Kanemoto vs. Sabu - ***1/2
7/13/95 Wild Pegasus vs. Black Tiger II - ****
7/13/95 Koji Kanemoto vs. Shinjiro Ohtani - ***1/4
7/13/95 Wild Pegasus vs. Shinjiro Ohtani - ***3/4
7/13/95 Keiji Mutoh vs. Road Warrior Hawk - ***1/4
8/15/95 Keiji Mutoh vs. Shinya Hashimoto - ****
9/23/95 Jushin Liger vs. Sabu - ***1/4
9/25/95 Koji Kanemoto vs. Wild Pegasus - ****1/2
10/9/95 Keiji Mutoh vs. Nobuhiko Takada - ***1/2


1996
1/4/96 Antonio Inoki vs. Vader - ****1/4
1/4/96 Keiji Mutoh vs. Nobuhiko Takada - ***1/2
1/21/96 El Samurai vs. Shinjiro Ohtani - ****
3/14/96 Hiroyoshi Tenzan vs. Satoshi Kojima - ***
3/14/96 Jushin Liger/Wild Pegasus/El Samurai/Gran Hamada vs. Koji Kanemoto/Shinjiro Ohtani/TAKA Michinoku/Tokimitsu Ishizawa (2/3 Falls) - ****1/2
3/17/96 Jushin Liger vs. Shinjiro Ohtani - ****1/4
3/20/96 Shinjiro Ohtani vs. Wild Pegasus - ****1/4
4/29/96 Great Sasuke vs. Jushin Liger - ****1/2
4/29/96 Road Warriors/Kensuke Sasaki vs. Scott Steiner/Rick Steiner/Scott Norton - ***1/2

4/29/96 Great Muta vs. Jinsei Shinzaki - *****
4/29/96 Nobuhiko Takada vs. Shinya Hashimoto - ***3/4
6/11/96 Wild Pegasus vs. Black Tiger II - ****3/4
6/12/96 Black Tiger II vs. Jushin Liger - ****1/4
6/29/96 Jushin Liger/El Samurai vs. Shinjiro Ohtani/Norio Hogana - ***1/2
7/16/96 Jushin Liger/El Samurai/Norio Honaga vs. Shinjiro Otani/Tatsuhito Takaiwa/Tokimitsu Ishizawa - ***1/4
7/16/96 Shinya Hashimoto/Riki Choshu vs. Tatsumi Fujinami/Shiroh Koshinaka - ***
7/16/96 Kazuo Yamazaki/Takashi Iizuka vs. Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan - ***
7/17/96 Tatsutoshi Gotoh/Michiyoshi Ohara vs.
Kazuo Yamazaki/Takashi Iizuka - ***1/2
7/17/96 Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan/Hiro Saito vs. Tatsumi Fujinami/Shiroh Koshinaka/Akira Nogami - ***
8/2/96 Riki Choshu vs. Shinya Hashimoto - ***1/2

8/4/96 Ultimo Dragon vs. Shinjiro Ohtani - ****1/4
8/5/96 Great Sasuke vs. Ultimo Dragon - ****1/4
9/23/96 Wild Pegasus vs. Jushin Liger - ****
10/20/96 Great Muta vs. Jushin Liger - ****3/41997
1/4/97 Great Muta vs. Kensuke Sasaki - ***3/4
2/9/97 Jushin Liger vs. Shinjiro Otani - ****3/4

2/16/97 Great Muta vs. Shiro Koshinaka - ***1/4
6/5/97 El Samurai vs. Koji Kanemoto - *****


1998
8/1/98 Shinya Hashimoto vs. Genichiro Tenryu - ***

1999
5/3/99 Keiji Mutoh vs. Genichiro Tenryu - ****1/4

2000
6/25/00 Koji Kanemoto/Minoru Tanaka vs. Shinjiro Otani/Tatsuhito Takaiwa - ***1/2
10/9/00 Kensuke Sasaki vs. Toshiaki Kawada -
****1/4
12/14/00 Toshiaki Kawada/Masa Fuchi vs. Yuji Nagata/Takashi Iizuka - ****1/42001
4/20/01 Minoru Tanaka vs. Takehiro Murahama - ****

2002
8/29/02 Jushin Liger/Minoru Tanaka vs. Tsuyoshi Kikuchi/Yoshinobu Kanemaru - ***3/4

2003
5/2/03 Masahiro Chono vs. Kenta Kobashi - ***3/4

2006

2/19/06 Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata - ****1/4

2007

10/8/07 Yuji Nagata vs. Hiroshi Tanahashi - ****3/4

2009

4/5/09 Alex Shelley/Chris Sabin vs. Prince Devitt/Ryusuke Taguchi - ***3/4
4/5/09 Hiroshi Tanahashi vs. Kurt Angle - ***3/4
5/3/09 Yuji Nagata vs. Takashi Iizuka (Dog Collar Chain Death Match) - ***1/4
5/5/09 Hiroshi Tanahashi/Koji Kanemoto vs. Takeshi Morishima/Kota Ibushi - ****
6/7/09 Tiger Mask IV vs. Prince Devitt - ***1/4
6/12/09 Kota Ibushi vs. YAMATO - ***1/4
6/13/09 Milano Collection AT vs. Atsushi Aoki - ***
6/13/09 Kota Ibushi vs. Jushin Liger - ***1/4
6/14/09 Koji Kanemoto vs. Prince Devitt - ****1/4
7/5/09 Alex Shelley/Chris Sabin vs. Prince Devitt/Ryusuke Taguchi - ****1/4
7/6/09 Jushin Liger vs. Koji Kanemoto - ***1/2
8/15/09 Tiger Mask IV vs. Mistico - ***
9/13/09 Prince Devitt/Ryusuke Taguchi vs. Alex Shelley/Chris Sabin - ****
10/12/09 Shinsuke Nakamura vs. Shinjiro Otani - ***1/2
10/12/09 Masahiro Chono/Keiji Muto/Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama/Manabu Nakanishi/Satoshi Kojima - ***1/4

2010
1/4/10 Prince Devitt/Ryusuke Taguchi vs. Averno/Ultimo Guerrero - ***
1/4/10 Togi Makabe vs. Mohammed Yone - ***
1/4/10 Tiger Mask IV vs. Naomichi Marufuji - ***3/4
1/4/10 Hiroshi Tanahashi vs. Go Shiozaki - ****
1/4/10 Takashi Sugiura vs. Hirooki Goto - ***3/4
1/4/10 Shinsuke Nakamura vs. Yoshihiro Takayama - ***
1/30/10 Naomichi Marufuji vs. Prince Devitt - ****1/4
3/22/10 Hirooki Goto vs. Masato Tanaka - ***1/4
3/22/10 Togi Makabe vs. Tetsuya Naitō - ***1/4
3/22/10 Hirooki Goto vs. Togi Makabe - ***1/2
4/4/10 Naomichi Marufuji vs. Jushin Liger - ****
4/4/10 Shinsuke Nakamura vs. Hirooki Goto - ***3/4
5/30/10 Jushin Liger vs. KUSHIDA - ***
5/30/10 Tiger Mask IV vs. La Sombra - ***1/2
5/30/10 Davey Richards vs. Prince Devitt - ***3/4
6/8/10 Kenny Omega vs. Nobuo Yoshihashi - ***1/4
6/8/10 KUSHIDA vs. Gedo - ***
6/8/10 Koji Kanemoto vs. Taiji Ishimomri - ***1/4
6/8/10 Kota Ibushi vs. Prince Devitt - ****
6/13/10 Prince Devitt vs. Taiji Ishimori - ***1/2
6/13/10 Kota Ibushi vs. Ryusuke Taguchi - ***1/4
6/13/10 Jushin Liger/Nobuo Yoshihashi vs. Davey Richards/La Sombra - ***1/4
6/13/10 Hiroshi Tanahashi/Yuji Nagata/Togi Makabe/Hirooki Goto/Wataru Inoue vs. Takashi Iizuka/Toru Yano/Tetsuya Naito/Yujiro Takahashi/Tomohiro Ishii - ***
6/13/10 Prince Devitt vs. Kota Ibushi - ****1/4
6/19/10 Masato Tanaka vs. Hirooki Goto - ***
6/19/10 Naomichi Marufuji vs. Prince Devitt - ****1/4
6/19/10 Hiroshi Tanahashi vs. Toru Yano (Hair vs. Hair) - ***3/4
6/19/10 Togi Makabe vs. Go Shiozaki - ***3/4
7/11/10 Koji Kanemoto vs. Kenny Omega - ***3/4
7/11/10 Prince Devitt vs. Atsushi Aoki - ***3/4
7/19/10 Koji Kanemoto/El Samurai vs. Prince Devitt/Ryusuke Taguchi - ***1/4
7/19/10 Hiroshi Tanahashi vs. Takashi Iizuka (Deep Sleep to Lose Match) - ****
7/19/10 Togi Makabe vs. Shinsuke Nakamura - ***1/4
8/6/10 Prince Devitt vs. Strong Man - ***
8/6/10 Go Shiozaki vs. Yujiro Takahashi - ***
8/6/10 Hiroshi Tanahashi vs. Karl Anderson - ***1/4
8/6/10 Togi Makabe vs. Tetsuya Naito - ***
8/6/10 Yuji Nagata vs. Shinsuke Nakamura - ****
8/7/10 Prince Devitt vs. Karl Anderson - ****
8/7/10 Go Shiozaki vs. Wataru Inoue - ***1/2
8/7/10 Satoshi Kojima vs. Yujiro Takahashi - ***
8/7/10 Shinsuke Nakamura vs. Hirooki Goto - ***3/4
8/10/10 Karl Anderson vs. Tetsuya Naito - ***1/4
8/10/10 Shinsuke Nakamura vs. Yujiro Takahashi - ***
8/10/10 Yuji Nagata vs. Go Shiozaki - ***
8/12/10 Toru Yano vs. Tetsuya Naito - ***1/2
8/12/10 Hirooki Goto vs. Yujiro Takahashi - ***1/4
8/12/10 Shinsuke Nakamura vs. Wataru Inoue - ***1/4
8/13/10 Shinsuke Nakamura/Gedo vs. Go Shiozaki/Atsushi Aoki - ***1/4
8/13/10 Togi Makabe vs. Karl Anderson - ***
8/13/10 Yuji Nagata vs. Hirooki Goto - ***1/4
8/13/10 Prince Devitt vs. Tetsuya Naito - ***3/4
8/15/10 Shinsuke Nakamura vs. Go Shiozaki - ****1/2
8/15/10 Satoshi Kojima vs. Hirooki Goto - ***
8/15/10 Satoshi Kojima vs. Hiroshi Tanahashi - ***1/2
9/3/10 Prince Devitt vs. Kenny Omega - ***1/2
9/26/10 Prince Devitt/Ryusuke Taguchi vs. Jado/Gedo - ***
9/26/10 Koji Kanemoto vs. Davey Richards - ***3/4
9/26/10 Togi Makabe vs. Masato Tanaka - ***1/4
10/11/10 Prince Devitt/Ryusuke Taguchi vs. Kota Ibushi/Kenny Omega - ****
10/11/10 Shinsuke Nakamura vs. Hirooki Goto - ***
12/11/10 Alex Shelley/Chris Sabin vs. Tetsuya Naito/Yujiro Takahashi - ***
12/11/10 Prince Devitt vs. Davey Richards - ***1/2
12/11/10 Hiroshi Tanahashi vs. Hirooki Goto - ***1/2
12/11/10 Satoshi Kojima vs. Shinsuke Nakamura - ***1/2
12/12/10 Alex Shelley/Chris Sabin vs. Prince Devitt/Ryusuke Taguchi - ***
12/12/10 Hiroshi Tanahashi vs. Tetsuya Naito - ***1/2
12/12/10 Satoshi Kojima vs. Hirooki Goto - ***

2011

1/4/11 Yuji Nagata vs. Minoru Suzuki - ****1/4
1/4/11 Prince Devitt vs. Kota Ibushi - ****1/4
1/4/11 Shinsuke Nakamura vs. Go Shiozaki - ***3/4
1/4/11 Satoshi Kojima vs. Hiroshi Tanahashi - ***1/2
1/22/11 Jushin Liger vs. La Sombra (2/3 Falls) - ***1/2
1/22/11 Mistico/Prince Devitt/Hiroshi Tanahashi vs. Averno/Tetsuya Naito/Shinsuke Nakamura - ***3/4
1/23/11 Mistico vs. Averno (2/3 Falls) - ***1/4
1/23/11 Kota Ibushi/Kenny Omega vs. Prince Devitt/Ryusuke Taguchi - ***3/4
1/30/11 Shinsuke Nakamura/Takashi Iizuka/Toru Yano vs. Yuji Nagata/Hiroyoshi Tenzan/Wataru Inoue - ***
1/30/11 Prince Devitt/Ryusuke Taguchi vs. NOSAWA Rongai/Taichi - ***1/4
1/30/11 Hiroshi Tanahashi/Hirooki Goto vs. Tetsuya Naito/Yujiro Takahashi - ***
1/30/11 Satoshi Kojima vs. Togi Makabe - ***1/4
2/12/11 Satoshi Kojima/TAKA Michinoku vs. Hiroshi Tanahashi/Prince Devitt - ***
2/15/11 Kota Ibushi/KUSHIDA vs. Jado/Gedo - ***
2/15/11 Hiroshi Tanahashi/Prince Devitt vs. Satoshi Kojima/TAKA Michinoku - ***1/2
2/20/11 Tiger Mask IV vs. Tomohiro Ishii (Mask vs. Mask) - ***
2/20/11 Shinsuke Nakamura/Toru Yano/Takashi Iizuka/Yujiro Takahashi vs. Yuji Nagata/Hiroyoshi Tenzan/Wataru Inoue/King Fale (Elimination) - ***
2/20/11 Giant Bernard/Karl Anderson vs. Manabu Nakanishi/Strong Man - ***1/4
2/20/11 Prince Devitt vs. TAKA Michinoku - ***1/2
2/20/11 Hirooki Goto vs. Tetsuya Naito - ****1/4
2/20/11 Hiroshi Tanahashi vs. Satoshi Kojima - ****1/4
3/6/11 TAKA Michinoku/Taichi vs. Prince Devitt/Ryusuke Taguchi - ***
3/6/11 MVP vs. Karl Anderson - ***1/4
3/6/11 Shinsuke Nakamura vs. Hirooki Goto - ***3/4
3/6/11 Togi Makabe vs. Satoshi Kojima - ***3/4
3/7/11 Satoshi Kojima/MVP/TAKA Michinoku/Taichi vs. Togi Makabe/Prince Devitt/Tomoaki Honma/Ryusuke Taguchi - ***1/4
3/19/11 Shinsuke Nakamura vs. Manabu Nakanishi - ***
3/19/11 Prince Devitt vs. KUSHIDA - ***1/2
3/19/11 Yuji Nagata vs. Masato Tanaka - ***3/4
3/20/11 Giant Bernard/Karl Anderson vs. Takashi Iizuka/Tomohiro Ishii - ***
3/20/11 Shinsuke Nakamura vs. Togi Makabe - ***1/4
3/20/11 Hiroyoshi Tenzan/Wataru Inoue/King Fale vs. Masato Tanaka/Tetsuya Naito/Yujiro Takahashi - ***
3/20/11 Prince Devitt/Ryusuke Taguchi vs. TAKA Michinoku/Taichi - ***3/4
3/20/11 Satoshi Kojima/MVP vs. Hiroshi Tanahashi/Hirooki Goto - ***1/4
3/20/11 Yuji Nagata vs. Shinsuke Nakamura - ****
3/25/11 Hiroshi Tanahashi/Hiroyoshi Tenzan/Togi Makabe vs. Shinsuke Nakamura/Takashi Iizuka/Toru Yano - ***
4/3/11 Ryusuke Taguchi vs. Madoka - ***1/4
4/3/11 Shinsuke Nakamura/Jado/Gedo vs. Manabu Nakanishi/Kota Ibushi/Kenny Omega - ***1/2
4/3/11 Satoshi Kojima/TAKA Michinoku vs. Togi Makabe/KUSHIDA - ***
4/3/11 Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata - ****1/4
4/19/11 Giant Bernard/Karl Anderson/Tomoaki Honma vs. Takashi Iizuka/Toru Yano/Tomohiro Ishii - ***
4/19/11 Kota Ibushi/Kenny Omega/Daisuke Sasaki vs. Prince Devitt/Ryusuke Taguchi/KUSHIDA - ***1/2
4/19/11 Shinsuke Nakamura/Masato Tanaka vs. Hiroshi Tanahashi/Yuji Nagata - ***1/2
4/19/11 Togi Makabe vs. Satoshi Kojima - ***1/4
4/29/11 Ryusuke Taguchi vs. Taichi - ***1/2
5/3/11 Jushin Liger vs. Mascara Dorada - ***
5/3/11 Prince Devitt/Ryusuke Taguchi vs. Davey Richards/Rocky Romero - ****
5/3/11 Yuji Nagata vs. Masato Tanaka - ****
5/3/11 Hiroshi Tanahashi vs. Shinsuke Nakamura - ****1/42012 
3/4/12 Kazuchika Okada vs. Tetsuya Naito - ****1/4
6/6/12 Prince Devitt vs. PAC - ****1/4
7/29/12 Kota Ibushi vs. Low Ki - ***3/4
10/8/12 Hiroshi Tanahashi vs. Minoru Suzuki - ****1/2
11/11/12 Prince Devitt vs. Low Ki - ***1/4

2013
1/4/13 Shinsuke Nakamura vs. Kazushi Sakuraba - ***1/2
1/4/13 Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada - ****1/4
2/10/13 Hiroshi Tanahashi vs. Karl Anderson - ****3/4
3/23/13 Kazuchika Okada vs. Hirooki Goto - ***3/4
4/7/13 Masato Tanaka/Yujiro Takahashi vs. Tomoaki Honma/Togi Makabe - ***
4/7/13 Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada - ****3/4
6/22/13 Hirooki Goto vs. Katsuyori Shibata - ***3/4
6/22/13 Kazuchika Okada vs. Togi Makabe - ****1/4
7/20/13 Kazuchika Okada vs. Prince Devitt - ***3/4
8/4/13 Davey Boy Smith Jr. vs. Satoshi Kojima - ***
8/4/13 Katsuyori Shibata vs. Tomohiro Ishii - ****
8/4/13 Shinsuke Nakamura vs. Kota Ibushi - ****1/2
8/11/13 Katsuyori Shibata vs. Hiroshi Tanahashi - ***1/2
8/11/13 Tetsuya Naito vs. Hiroshi Tanahashi - ****1/2
10/14/13 Tetsuya Naito vs. Yujiro Takahashi - ***
10/14/13 Shinsuke Nakamura vs. Naomichi Marufuji - ***1/2
10/14/13 Kazuchika Okada vs. Hiroshi Tanahashi - ****1/4


2014
1/4/14 Kazuchika Okada vs. Tetsuya Naito - ***3/4

1/4/14 Hiroshi Tanahashi vs. Shinsuke Nakamura - ***1/2
4/6/14 Shinsuke Nakamura vs. Hiroshi Tanahashi - ***1/2
5/3/14 AJ Styles vs. Kazuchika Okada - ***3/4
5/25/14 AJ Styles vs. Kazuchika Okada - ****
6/8/14 Ricochet vs. KUSHIDA - ****1/4
6/21/14 Alex Shelley/KUSHIDA vs. Matt Jackson/Nick Jackson - ****
6/21/14 Kota Ibushi vs. Ricochet - ****
9/21/14 Hiroshi Tanahashi vs. Katsuyori Shibata - ****

2015
1/4/15 Kyle O'Reilly/Bobby Fish vs. Matt Jackson/Nick Jackson vs. Alex Koslov/Rocky Romero vs. Alex Shelley/KUSHIDA - ***1/2
1/4/15 Minoru Suzuki vs. Kazushi Sakuraba (UWF Rules) - ***1/4
1/4/15 Togi Makabe vs. Tomohiro Ishii - ***3/4
1/4/15 Kenny Omega vs. Ryusuke Taguchi - ***1/4
1/4/15 AJ Styles vs. Tetsuya Naito - ****
1/4/15 Shinsuke Nakamura vs. Kota Ibushi - ****1/4
1/4/15 Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada - ****1/2
4/5/15 Kenny Omega vs. Mascara Dorada - ***1/2
4/5/15 Kazushi Sakuraba/Toru Yano vs. Hiroshi Tanahashi/Katsuyori Shibata - ***
4/5/15 AJ Styles vs. Kota Ibushi - ****1/4
4/20/15 Togi Makabe vs. Tomohiro Ishii - ***3/4
6/7/15 Kyle O'Reilly vs. KUSHIDA - ****1/4
7/5/15 Matt Jackson/Nick Jackson vs. Kyle O'Reilly/Bobby Fish vs. Rocky Romero/Beretta - ***1/4
7/5/15 Hiroshi Tanahashi vs. Toru Yano - ***
7/5/15 Togi Makabe vs. Tomohiro Ishii - ***1/2
7/5/15 Katsuyori Shibata vs. Kuzishi Sakuraba - ****
7/5/15 Kazuchika Okada vs. AJ Styles - ****1/2
7/20/15 AJ Styles vs. Katsuyori Shibata - ***3/4
7/20/15 Hiroshi Tanahashi vs. Kota Ibushi - ****
7/26/15 Katsuyori Shibata vs. Togi Makabe - ***
7/26/15 Kota Ibushi vs. AJ Styles - ***3/4
7/26/15 Tetsuya Naito vs Hiroshi Tanahashi - ***1/2
8/1/15 Hirooki Goto vs. Kazuchika Okada - ***1/2
8/14/15 Hiroyoshi Tenzan vs. Tetsuya Naito - ***
8/14/15 Kota Ibushi vs. Togi Makabe - ***
8/14/15 Hiroshi Tanahashi vs. AJ Styles - ****1/4
8/15/15 Michael Elgin vs. Tomohiro Ishii - ****
8/15/15 Satoshi Kojima vs. Karl Anderson - ***
8/15/15 Shinsuke Nakamura vs. Kazuchika Okada- ****1/4
8/16/15 Kyle O'Reilly/Bobby Fish vs. Matt Jackson/Nick Jackson - ***3/4
8/16/15 KUSHIDA vs. Ricochet - ***3/4
8/16/15 Hiroshi Tanahashi vs. Shinsuke Nakamura - ****1/2
9/23/15 Togi Makabe vs. Kota Ibushi - ***1/2
9/27/15 Tetsuya Naito vs. Katsuyori Shibata - ***
9/27/15 Kyle O'Reilly/Bobby Fish vs. Alex Shelley/KUSHIDA - ***1/4
9/27/15 Hiroshi Tanahashi vs. Bad Luck Fale - ***1/2
9/27/15 Shinsuke Nakamura vs. Hirooki Goto - ****
10/12/15 Kenny Omega vs. Matt Sydal - ***1/4
10/12/15 Tomohiro Ishii vs. Togi Makabe - ***3/4
10/12/15 Hiroshi Tanahashi vs. Tetsuya Naito - ***
10/12/15 Kazuchika Okada vs. AJ Styles - ****1/4
11/7/15 Ricochet/Matt Sydal vs. Rocky Romero/Trent Barreta - ***3/4
11/7/15 Tomohiro Ishii vs. Tomoaki Honma - ****1/4
11/7/15 Hiroshi Tanahashi/Katsuyori Shibata vs. Kazuchika Okada/Kazushi Sakuraba - ***1/2
11/7/15 Shinsuke Nakamura vs. Karl Anderson - ***1/22016
1/4/16 Matt Jackson/Nick Jackson vs. Kyle O'Reilly/Bobby Fish vs. Ricochet/Matt Sydal vs. Rocky Romero/Trent Barreta - ***1/4
1/4/16 KUSHIDA vs. Kenny Omega - ***1/2
1/4/16 Tomoaki Honma/Togi Makabe vs. Karl Anderson/Doc Gallows - ***1/4
1/4/16 Katsuyori Shibata vs. Tomohiro Ishii - ****
1/4/16 Shinsuke Nakamura vs. AJ Styles - ****1/2
1/4/16 Kazuchika Okada vs. Hiroshi Tanahashi - ****3/4
1/5/16 AJ Styles/Kenny Omega vs. Shinsuke Nakamura/YOSHI-HASHI - ***
1/30/16 Shinsuke Nakamura/Kazuchika Okada/Tomohiro Ishii vs. Hiroshi Tanahashi/Hirooki Goto/Katsuyori Shibata - ***1/4
2/11/16 Katsuyori Shibata vs. Tomohiro Ishii - ****
2/11/16 Kazuchika Okada vs. Hirooki Goto - ***1/2
2/14/16 KUSHIDA vs. BUSHI - ***3/4
2/14/16 Tomoaki Honma/Togi Makabe vs. Karl Anderson/Doc Gallows - ***1/4
2/14/16 Kenny Omega vs. Hiroshi Tanahashi - ****
3/12/16 Tetsuya Naito vs. Hirooki Goto - ****
4/10/16 Hiroshi Tanahashi/Michael Elgin/Yoshitatsu vs. Kenny Omega/Matt Jackson/Nick Jackson - ***1/4
4/10/16 Will Ospreay vs. KUSHIDA - ****
4/10/16 Katsuyori Shibata vs. Hiroyoshi Tenzan - ***
4/10/16 Tetsuya Naito vs. Kazuchika Okada - ***3/4
4/27/16 Hiroshi Tanahashi vs. Bad Luck Fale - ***
4/27/16 Kenny Omega vs. Michael Elgin - ****1/2
5/3/16 Kenny Omega/Matt Jackson/Nick Jackson vs. Hiroshi Tanahashi/Michael Elgin/Yoshitatsu - ***1/4
5/3/16 Yuji Nagata vs. Katsuyori Shibata - ***1/4
5/3/16 KUSHIDA vs. Jushin Liger - ***1/2
5/3/16 Kazuchika Okada vs. SANADA - ***
5/3/16 Tetsuya Naito vs. Tomohiro Ishii - ****
5/27/16 Ricochet vs. Will Ospreay - ****1/2
6/6/16 Will Ospreay vs. Volador Jr. - ***1/4
6/6/16 BUSHI vs. KUSHIDA - ***1/4
6/7/16 Satoshi Kojima/Michael Elgin vs. Kenny Omega/Bad Luck Fale - ***1/4
6/7/16 Will Ospreay vs. Ryusuke Taguchi - ****
6/19/16 KUSHIDA vs. Will Ospreay - ***3/4
6/19/16 Katsuyori Shibata vs. Yuji Nagata - ***3/4
6/19/16 Kazuchika Okada vs. Tetsuya Naito - ****

2017
1/4/17 Rocky Romero/Trent Barreta vs. Matt Jackson/Nick Jackson - ***1/4
1/4/17 SANADA/BUSHI/EVIL vs. Satoshi Kojima/Ricochet/David Finlay vs. Yujiro Takahashi/Bad Luck Fale/Hangman Page vs. Jado/YOSHI-HASHI/Will Ospreay (Gauntlet) - ***
1/4/17 Adam Cole vs. Kyle O'Reilly - ***
1/4/17 Hiromu Takahashi vs. KUSHIDA - ***3/4
1/4/17 Hirooki Goto vs. Katsuyori Shibata - ***3/4
1/4/17 Tetsuya Naito vs. Hiroshi Tanahashi - ****
1/4/17 Kazuchika Okada vs. Kenny Omega - *****

2018
1/4/18 Kenny Omega vs. Chris Jericho (No DQ) - ****1/2

4 comments:

Fighter Daron said...

O_O Only three stars and a half for the final of the G1 Climax last year?, I can't see it down the four stars and a half. The crowd was on fire and the way Tanahashi tried to survive Kojima's Lariats was amazing.

Anonymous said...

Can you post more NJPW? That would be much appreciated so I know which matches i need to watch. Thanks.

Blogger said...

From my experience the most recommended Bitcoin exchange company is YoBit.

Blogger said...

Ever try to maximize your free satoshi collections with a BTC FAUCET ROTATOR?